موضوعات = تکنولوژی مواد غذایی- فرآورده های غلات و پخت
تعداد مقالات: 45
27. تاثیر خمیرترش حاوی لاکتوباسیلوس‌پاراکازئی و ‌فرمنتوم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ماندگاری نان بربری

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1-14

10.30495/jfst.2019.543715

لیلا ناطقی؛ محبوبه سادات رسول؛ علیرضا شهاب لواسانی؛ سید حسین استیری


29. بهبود ویژگی های کیفی نان بربری با استفاده از جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 69-77

10.30495/jfst.2019.543852

مینو افتخاری یزدی؛ زهرا شیخ الاسلامی؛ اکرم شریفی


31. بررسی اثر صمغ دانه شاهی بر بهبود ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی شیرینی برنجی

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 130-149

مائده عبادی ملاباشی؛ لیلا ناطقی


32. اثر جایگزینی پودر هویج با آرد گندم بر خصوصیات ویسکوالاستیک کیک اسفنجی

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 103-113

فخرالدین صالحی؛ مهدی کاشانی نژاد


36. تاثیرافزودن بذرکتان برخواص تغذیه ای و ماندگاری نان بربری

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 1-11

محمد جلینی؛ مهدی قیافه داوودی؛ زهرا شیخ الاسلامی


37. تولید اسنک حجیم حاوی پودر آب پنیر - تخم مرغ و ارزیابی ویژگیهای آن

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 48-61

نادر روشن؛ ریحانه احمدزاده؛ الناز میلانی؛ پروین شرایعی


38. بررسى رفتار فازی و ویژگی های رئولوژیکی مخلوط کازئینات سدیم – نشاسته گندم

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 63-72

فرزاد صادقی؛ رسول کدخدایی؛ بهاره عمادزاده


39. بررسی اثرخمیرترش بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی نان تست حاوی آردچاودار

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 119-128

علیرضا فرجی؛ سید علی مشعشعی؛ مینا کشانی


40. تأثیر پوره و کنسانتره آلو بعنوان افزودنی طبیعی بر خصوصیات فیزیکی، بافتی و حسی کیک اسفنجی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-11

ریحانه شاهین فر؛ زهرا شیخ الاسلامی؛ سید حسین استیری


41. بهبود خواص کیفی، رئولوژی و حسی کیک روغنی با افزودن پوره وکنسانتره کشمش

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 12-26

سارا بلاغی؛ زهرا شیخ الاسلامی؛ سید حسین استیری


43. بررسی عوامل موثر بر ضایعات نان شهرستان سبزوار

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 89-97

ابوالقاسم عبداله زاده