موضوعات = فراورده های شیر و صنایع لبنی
تعداد مقالات: 18
1. غنی سازی ماست با عصاره برگ گردو و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-17

معصومه شیروانی؛ سارا انصاری


2. بررسی تاثیر افزودن موسیلاژ دانه به، بر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی خامه صبحانه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 85-97

محمد رضا درخشانفر؛ محسن قدس روحانی؛ مسعود نجف نجفی


4. تاثیرپری بیوتیک فروکتوالیگوساکارید بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست همزده پروبیوتیک شیرگاومیش

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 71-84

زهرا سانکهن؛ علیرضا شهاب لواسانی؛ لیلا ناطقی


8. اثر جایگزینی ربادیوزیدA و مالتودکسترین بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی شیر کاکائو

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 131-142

علیرضا عابدینی؛ رضوان پوراحمد؛ مهناز هاشمی روان


9. تاثیرخشک کن های پاششی برویژگی های فیزیکو شیمیایی پودرمخلوط بستنی لبنی – گیاهی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 57-71

عبدالرضا میرچولی؛ مصطفی مظاهری تهرانی؛ سید علی مرتضوی؛ سید محمد علی رضوی


13. امکان‌سنجی غنی‌سازی بستنی با پودر کدوحلوایی و بررسی خصوصیات کیفی آن

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 57-71

مرضیه عاشورمحمدی؛ حسین حسینی قابوس


14. تأثیر ایزوله پروتئینی آب‌پنیر بر ویژگی‌های فیزیکی، رئولوژیکی و بافت بستنی نیم‌چرب

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 147-155

عرفان دانش؛ حسین جوینده؛ مصطفی گودرزی


15. بررسی پودر ژل آلوئه ورا بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی ماست چکیده بدون چربی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 75-87

اکرم آریان فر؛ مریم سردرودیان


16. تاثیر کاربرد صمغ دانه مرو بر بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی کم چرب

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 97-103

سیده مرضیه میرزائی؛ علی محمدی ثانی


18. بررسی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست فراسودمند غنی سازی شده با خرفه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 105-116

فاطمه بشاش علی آبادی؛ وجیهه فدائی نوغانی؛ مریم فهیم دانش