کلیدواژه‌ها = صمغ زانتان
تعداد مقالات: 4
3. اثر صمغ زانتان و آنزیم ترانس گلوتامینازدر بهبود کیفیت و کاهش بیاتی نان جو

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 133-125

10.30495/jfst.2020.665338

حامد جلایر؛ مهدی کریمی؛ ابوالقاسم عبدالله زاده