کلیدواژه‌ها = صمغ دانه مرو
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر ایزوله پروتئین سویا و صمغ دانه مرو بر خصوصیات رئولوژیکی، فیزیکی و حسی کیک اسفنجی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 27-38

فخرالدین صالحی؛ سمیرا امین اخلاص؛ زهرا مهربانی


2. تاثیر کاربرد صمغ دانه مرو بر بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی کم چرب

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 97-103

سیده مرضیه میرزائی؛ علی محمدی ثانی