کلیدواژه‌ها = خواص رئولوژیکی
تعداد مقالات: 9
3. بررسی خواص رئولوژیکی شیره خرمای واریته کلوته

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 75-84

مهدی جلالی؛ اکرم شریفی