کلیدواژه‌ها = خصوصیات رئولوژیکی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی خصوصیات رئولوژیکی و فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن آفتابگردان تحت تاثیر آلبومین تخم مرغ

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 67-77

10.30495/jfst.2020.674252

سعید میرعرب رضی؛ علی معتمدزادگان؛ سید احمد شهیدی؛ علی رشیدی نژاد


2. تاثیرپکتین در پایدارسازی شربت خاکشیر

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 113-119

10.30495/jfst.2019.541366

اکرم آریان فر؛ شیما ظهوریان پردل