کلیدواژه‌ها = خصوصیات رئولوژیکی
تعداد مقالات: 6
1. تاثیرپکتین در پایدارسازی شربت خاکشیر

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 113-119

اکرم آریان فر؛ شیما ظهوریان پردل