کلیدواژه‌ها = ویژگی های فیزیکوشیمیایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی برخی ویژگی های فیزیکو شیمیایی شیره انگور در اثر افزودن عصاره چوبک و سفیده تخم مرغ به آن

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 111-122

نازیلا اولادزاد؛ حجت کاراژیان؛ هومن بهمن پور