کلیدواژه‌ها = امواج فراصوت
تعداد مقالات: 4
2. بهینه یابی فرایند تولید پودر عصاره هل تولیدی با امواج فراصوت به روش سطح پاسخ

دوره 9، (ویژه نامه قوچان)بیست و سومین کنگره صنایع غذایی، بهار 1396، صفحه 35-40

علی محمدی ثانی؛ مریم ملکی خوشنود؛ احمد اسماعیل زاده