کلیدواژه‌ها = ماست
تعداد مقالات: 7
1. غنی سازی ماست با عصاره برگ گردو و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-17

معصومه شیروانی؛ سارا انصاری


2. تاثیرپری بیوتیک فروکتوالیگوساکارید بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست همزده پروبیوتیک شیرگاومیش

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 71-84

زهرا سانکهن؛ علیرضا شهاب لواسانی؛ لیلا ناطقی


4. بررسی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست فراسودمند غنی سازی شده با خرفه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 105-116

فاطمه بشاش علی آبادی؛ وجیهه فدائی نوغانی؛ مریم فهیم دانش