کلیدواژه‌ها = ترکیبات فنولی
تعداد مقالات: 6
2. فعالیت ضد‌اکسایشی عصاره میکروامولسیون شده چای سبز در روغن کلزا

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 97-110

صدیقه امیری؛ محسن رادی؛ فرود باقری؛ ویدا انصاری


5. بررسی اثر جوانه زنی بر برخی ویژگی های شیمایی و فعالیت آنتی اکسیدانی عدس قرمز

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 73-82

فاطمه مسلم؛ ریحانه احمدزاده قویدل؛ اکرم شریفی؛ سید حسین استیری