کلیدواژه‌ها = فراصوت
تعداد مقالات: 9
1. تاثیر پیش تیمارهای فراصوت و آنزیم‌بری بر خصوصیات فیزیکی وشیمیایی کدوی سرخ شده تحت شرایط عمیق با روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

نارملا آصفی؛ آیسان علیپور


2. تاثیرامواج فراصوت بر شمارش میکروبی و خواص فیزیکو‌شیمیایی آب آلبالو

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 127-138

10.30495/jfst.2020.674595

لیلا هوشیار؛ جواد حصاری؛ صدیف آزاد مرد دمیرچی؛ ممنونه شنگل


4. بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات فنلی فلفل قرمز با استفاده از امواج فراصوت به روش سطح پاسخ

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 87-97

10.30495/jfst.2019.541229

راحله دهقان تنها؛ الهام مهدیان؛ محمدحسین امینی فرد؛ حسن بیات؛ رضا گاراژیان


5. خصوصیات رئولوژیک ژل نانوامولسیونی روغن آفتابگردان تهیه شده به وسیله همگن-ساز فراصوت

دوره 10، کنگره ساری-اردیبهشت 97، تابستان 1397، صفحه 27-34

محمد نجاتیان؛ سلیمان عباسی