کلیدواژه‌ها = استافیلوکوکوس اورئوس
تعداد مقالات: 3
1. آلودگی باکتریایی پنیرهای سنتی شهرستان ماکو با استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 172-161

10.30495/jfst.2021.680636

مریم جعفرزاده مقدم؛ فاطمه رضایی درزیکلا؛ امیر توکمه چی


2. بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره ریشه زرشک بی‌دانه حاصل از استخراج توسط آب مادون بحرانی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 95-103

نرگس رحیمی؛ سید علی مرتضوی؛ عبدالمجید مسکوکی؛ امیرحسین الهامی راد؛ قدیر رجب زاده