کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
مدل‌سازی فرایند پخت در حین استخراج روغن از جوانه ذرت با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 91-81

10.30495/jfst.2021.684134

ابولفضل بوژمهرانی؛ محسن وظیفه دوست؛ بهاره حاجی رستملو


مقایسه‌ی توابع لگاریتم سیگموئید و تانژانت هیپربولیپک در مدل‌سازی استخراج روغن از سیاه دانه به کمک پیش‌تیمار میدان الکتریکی متناوب(PEF)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 135-146

10.30495/jfst.2019.541370

حبیب الله میرزایی؛ حمید بخش آبادی؛ علیرضا قدس ولی؛ سید مهدی جعفری؛ امان محمد ضیائی فر


مدل‌سازی سینتیک خشک شدن هلو با استفاده از خشک‌کن فروسرخ

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 151-160

فخرالدین صالحی؛ اشرف گوهری اردبیلی