کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه‌ی توابع لگاریتم سیگموئید و تانژانت هیپربولیپک در مدل‌سازی استخراج روغن از سیاه دانه به کمک پیش‌تیمار میدان الکتریکی متناوب(PEF)

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 135-146

حبیب الله میرزایی؛ حمید بخش آبادی؛ علیرضا قدس ولی؛ سید مهدی جعفری؛ امان محمد ضیائی فر


3. مدل‌سازی سینتیک خشک شدن هلو با استفاده از خشک‌کن فروسرخ

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 151-160

فخرالدین صالحی؛ اشرف گوهری اردبیلی