نویسنده = سعیده هاشمیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر فیبر حاصل از ضایعات باغی برگ چای بر خصوصیات کیفی ماست همزده

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 41-51

سعیده هاشمیان؛ امیر حسین الهامی؛ محمد آرمین