نویسنده = زهرا همتی اردلی
تعداد مقالات: 1
1. تولید دسر لبنی سنتی توف (شیراز) و ارزیابی خصوصیات میکروبی آن به عنوان یک فراورده پروبیوتیک

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 67-75

زهرا همتی اردلی؛ محمد حجت السلامی؛ ساحل سها