نویسنده = علیرضا فرجی
تعداد مقالات: 8
5. بررسی امکان سنجی تولید نان تست چاودار غنی شده با کلسیم، ویتامین D3 و منیزیم

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 25-15

10.30495/jfst.2020.665271

زهرا سلطانی؛ علیرضا فرجی؛ محمد حسین عزیزی


8. بررسی اثرخمیرترش بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی نان تست حاوی آردچاودار

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 119-128

علیرضا فرجی؛ سید علی مشعشعی؛ مینا کشانی