نویسنده = محسن مختاریان
تعداد مقالات: 2
1. بهینه‌یابی فرآیند تولید کنسانترۀ کدوی تَنبَل به روش سطح پاسخ

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 55-71

محسن مختاریان؛ مرجان نوری


2. تاثیرعصارة اتانولی پودر زرد چوبه بر پایداری اکسایشی روغن سویا

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 109-120

عطیه علیزاده؛ حمید توکلی پور؛ محسن مختاریان