نویسنده = زهرا زارع
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر جایگزینی آرد گندم باآرد سنجد بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کیک روغنی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 55-63

زهرا زارع؛ لیلا نوری؛ مریم فهیم دانش