نویسنده = هاجر عباسی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تاثیر افزودن پودر دانۀ تاج خروس (Amaranthus cruentus) بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی کشک مایع

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 105-117

لیلا علی محمدی؛ مهشید جهادی؛ هاجر عباسی؛ مریم اعرج سلطانی