نویسنده = محمد مهدی نعمت شاهی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خواص آنتی اکسیدانی و شناسایی ترکیبات شیمیایی عصاره های حاصل از برگ گیاه ‏پرسیاوشان(‏Adiantum capillus-veneris‏) ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

محمد مهدی نعمت شاهی؛ امیر حسین الهامی؛ نفیسه نعمت شاهی؛ سید حسین استیری


2. بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره برگ گیاه انجدان رومی (Levisticum officinale) و تاثیرآن بر پایداری روغن سویا در شرایط نگه داری

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 179-192

مهدی اطهری؛ امیر حسین الهامی راد؛ محمد مهدی نعمت شاهی؛ نفیسه نعمت شاهی