نویسنده = فخرالدین صالحی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر ایزوله پروتئین سویا و صمغ دانه مرو بر خصوصیات رئولوژیکی، فیزیکی و حسی کیک اسفنجی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 27-38

10.30495/jfst.2019.544965

فخرالدین صالحی؛ سمیرا امین اخلاص؛ زهرا مهربانی


3. مدل‌سازی سینتیک خشک شدن هلو با استفاده از خشک‌کن فروسرخ

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 151-160

فخرالدین صالحی؛ اشرف گوهری اردبیلی


4. اثر جایگزینی پودر هویج با آرد گندم بر خصوصیات ویسکوالاستیک کیک اسفنجی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 103-113

فخرالدین صالحی؛ مهدی کاشانی نژاد