نویسنده = علی محمدی ثانی
تعداد مقالات: 3
1. بهینه یابی فرایند تولید پودر عصاره هل تولیدی با امواج فراصوت به روش سطح پاسخ

دوره 9، (ویژه نامه قوچان)بیست و سومین کنگره صنایع غذایی، بهار 1396، صفحه 35-40

علی محمدی ثانی؛ مریم ملکی خوشنود؛ احمد اسماعیل زاده


2. بررسی میزان الودگی و تعیین الگوی حساسیت و مقاومت انتی بیوتیکی کلی فرم های جداشده از فراورده های لبنی و گوشتی

دوره 9، (ویژه نامه قوچان)بیست و سومین کنگره صنایع غذایی، بهار 1396، صفحه 29-34

عصمت خوری؛ علی محمدی ثانی؛ محمد رضا خضری


3. بررسی خواص ضد میکروبی نانوسیال برپایه اسانس زیره سبز(CUMINUM CYMINUM) و اکسید روی (ZNO)

دوره 9، (ویژه نامه قوچان)بیست و سومین کنگره صنایع غذایی، بهار 1396، صفحه 53-62

آزاده خیابانی؛ علی محمدی ثانی؛ ایمان فرحبخش