نویسنده = علی محمدی ثانی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر تخلیص آنزیمی بر ویژگی‌های رئولوژیکی صمغ دانه بالنگو (Lallemantia royleana)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 117-99

10.30495/jfst.2021.680644

اکرم آریان فر؛ مریم سردرودیان؛ علی محمدی ثانی؛ سارا ناجی طبسی


2. بررسی میزان الودگی و تعیین الگوی حساسیت و مقاومت انتی بیوتیکی کلی فرم های جداشده از فراورده های لبنی و گوشتی

دوره 9، (ویژه نامه قوچان)بیست و سومین کنگره صنایع غذایی، بهار 1396، صفحه 29-34

عصمت خوری؛ علی محمدی ثانی؛ محمد رضا خضری


3. بهینه یابی فرایند تولید پودر عصاره هل تولیدی با امواج فراصوت به روش سطح پاسخ

دوره 9، (ویژه نامه قوچان)بیست و سومین کنگره صنایع غذایی، بهار 1396، صفحه 35-40

علی محمدی ثانی؛ مریم ملکی خوشنود؛ احمد اسماعیل زاده


4. بررسی خواص ضد میکروبی نانوسیال برپایه اسانس زیره سبز(CUMINUM CYMINUM) و اکسید روی (ZNO)

دوره 9، (ویژه نامه قوچان)بیست و سومین کنگره صنایع غذایی، بهار 1396، صفحه 53-62

آزاده خیابانی؛ علی محمدی ثانی؛ ایمان فرحبخش